Južni krak koridora 10 – Predejane – Caričina dolina

Južni krak koridora 10 na potezu od Predejana do Caričine doline, sve više poprima svoj finalni oblik. Pomenuta deonica obuhvata pristupne puteve, petlju kao i naplatnu rampu koja se nalazi u nivou trenutnog puta koji će u budućnosti nakon otvaranja auto-puta biti korišćen za lokalne potrebe meštana i ostalih građana koji se odluče za dosadašnju rutu kretanja.

Petlja je locirana u proširenju nakon mesta Predejane, na lokaciji poznatijoj kao Novo Naselje sa koje je nakon završene eksproprijacije iseljeno nekoliko porodica, kako bi se obezbedili svi neophodni uslovi i prostor potreban za realizaciju ovog projekta.

Kada će ova deonica auto-puta biti puštena u saobraćaj, teško je prognozirati, jer je rok za završetak produžavan u više navrata. Izvođač radova je izjavio da bi radovi na Galeriji Kosine 2 trebali da budu završeni do 20. aprila. Završetak elektromašinskih radova na tunelima navodno će biti sproveden u delo do kraja aprila meseca, a ne 17.05. kako je to inače dogovoreno. Nakon toga, izvođač je najavio testiranje auto-puta i puštanje u rad.

(Foto: youtube.com, Tekst: predejane.rs)

Leave a Reply